Retourneren - Sofiben, dress your bedroom
Vanaf €50,00 géén verzendkosten, anders €6,75

Retourneren

Betreffende de mogelijkheid de order te herroepen en de goederen te retourneren verwijzen wij u naar de Algemene   Voorwaarden van Sofiben VOF, zoals hieronder overgenomen.

      Artikel 6 - Herroepingsrecht

       Bij levering van producten:

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij  mag het product uitpakken , wel moet het weer op de originele manier ingepakt worden. Hij kan het  product op dessin en kleur beoordelen of hij het  product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het in de originele staat in de verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

        Kosten in geval van herroeping

  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

        Uitsluiting herroepingsrecht

Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

       Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »