Betaalmethoden - Sofiben, dress your bedroom
Vanaf €50,00 géén verzendkosten, anders €6,75

Betaalmethoden

Sofiben dress your bedroom maakt voor het afhandelen van het betalingsverkeer gebruik van de diensten van Mollie.  Binnen de mogelijkheden van Mollie kunt u voor de betaling van uw bestelling gebruik maken van de volgende betaalmethoden:  

- Ideal

- Mastercard (creditcard)

- Visa

- Maestrocard ( voor betalingen uit het buitenland) 

- Bankcontact (België) 

- KBC/CBC Payment button  (België)

- Belfius Direct Net  (België)

 

UITGESTELD BETALEN:

KLARNA, ACHTERAF BETALEN

 

 • Koop nu - Betaal later

 

 • Deze voorwaarden voor Betaal later zijn van toepassing tussen jou en de winkel waar je je spullen, tickets of diensten koopt en waarbij je de betaalmethode Betaal later kiest. 
 • Als je voor Betaal later kiest, bieden wij je de mogelijkheid om 14 dagen na verzending van je bestelling te betalen. In het geval van (digitale) diensten is dit de datum waarop de dienst geleverd wordt of beschikbaar voor je is. Wij dragen onze vordering op jou over aan Klarna Bank AB. Klarna zal je een betaalinstructie sturen zodat je direct aan Klarna kunt betalen. Voor contactgegevens en meer informatie over Klarna kun je klarna.com bezoeken.

 

 • Je betaalt alleen als je je bestelling hebt ontvangen!
 • Klarna biedt consumenten aankoopbescherming, wat inhoudt dat je niet hoeft te betalen voor je bestelling tot je die ontvangen hebt en dat Klarna je helpt als je problemen hebt met je aankoop.
 • Meer informatie over Klarna’s aankoopbescherming vind je hier.
 •  
 • Kosten en (te) late betaling
 • Wij rekenen €0 voor het gebruik van Betaal later.
 • Als je nog niet aan Klarna hebt betaald op de uiterste betaaldatum genoemd in de betaalinstructies, wordt er per e-mail kosteloos een eerste herinnering gestuurd met een nieuwe betalingstermijn van 14 dagen. Bij de tweede herinnering zal Klarna  € 13,50 aanmaningskosten in rekening brengen. Bij aankopen onder € 20,- wordt € 7,50 aanmaningskosten in rekening gebracht. Blijft betaling uit dan kunnen deze kosten voor bedragen tot € 2.500,- oplopen tot 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 40,-.
 •  
 • Kredietcheck en het behandelen van je gegevens door Klarna
 • Als je voor Betaal later kiest zal Klarna je kredietwaardigheid beoordelen. Als een kredietcheck uitgevoerd is kun je hierover geïnformeerd worden doormiddel van een brief of een e-mail. Klarna verwerkt je persoonsgegevens om te voldoen aan onze verplichtingen uit deze overeenkomst en voor de aanvullende doeleinden die je kunt vinden in onze privacyverklaring. De privacyverklaring is hier en op onze website beschikbaar. Door gebruik te maken van de diensten van Klarna bevestig je dat je deze verklaring hebt gelezen. Wij verwerken je persoonsgegevens bijvoorbeeld om je te identificeren en om klantenanalyses, kredietbeoordelingen, marketing en bedrijfsontwikkeling uit te voeren. Wij kunnen je gegevens ook doorgeven aan geselecteerde partners (zoals kredietinformatiebureaus), die buiten de EU/EER gevestigd kunnen zijn. In de privacyverklaring vind je meer informatie over het delen van gegevens, je rechten met betrekking tot je gegevens, hoe je contact met ons kunt opnemen met vragen of hoe je een klacht kunt indienen bij een autoriteit.
 •  
 • Omgaan met onze rechten
 • Jij stemt ermee in dat wij onze rechten uit hoofde van een overeenkomst waar deze voorwaarden op van toepassing zijn aan een andere persoon of rechtspersoon mogen cederen. Als wij dat doen, heeft dat verder geen enkele invloed op jouw wettelijke (consumenten)rechten.

 

 

 

 

IN 3, BETALEN IN 3 TERMIJNEN, RENTE 0%

 

Consumentvoorwaarden 

Als je een product koopt (een Aankoop) bij een verkoper (een Winkel), maak je afspraken met die Winkel. Die afspraken staan niet in dit document.

Als de Winkel afspraken heeft gemaakt met in3, kun je bij de Winkel kiezen voor betaling met in3 Garant. Dat is een betaalmethode van in3 waarbij je voor je Aankoop kunt betalen in drie gelijke termijnen:

 • I De eerste bij de Aankoop.
 • II De tweede uiterlijk 30 dagen later.
 • III De derde uiterlijk 60 dagen later.

in3 is de handelsnaam van Capayable B.V. Capayable B.V. is statutair gevestigd aan de Meerenakkerweg 1a, 5652 AR Eindhoven. Capayable B.V. is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59234784. Het btw-nummer van Capayable B.V. is NL853381082B01.

Als je bij de Aankoop van de Winkel kiest voor in3 Garant, maak je bovenop je afspraken met de Winkel, de volgende afspraken met in3:

 1. Je Aankoop
 • 1.1. Doordat je de Aankoop doet bij de Winkel, krijgt de Winkel op jou een vordering (de Koopprijs). De Winkel stuurt je een factuur of geeft je een aankoopbon voor de Koopprijs.
 • 1.2. Op de Koopprijs zijn de voorwaarden van toepassing die je afspreekt met de Winkel. In deze Consumentvoorwaarden maak je aanvullende afspraken met in3.
 1. Jouw Aanvraag
 • 2.1. Doordat je een aanvraag doet voor in3 Garant (een Aanvraag), verklaar je als volgt:
  • (a) Je bezorgadres en je factuuradres zijn in Nederland en zijn geen postbus of servicepunt.
  • (b) Je bent 18 jaar of ouder en handelingsbekwaam.
  • (c) Je bent niet failliet verklaard of onder curatele of bewind gesteld, en er is ook geen schuldsaneringsregeling op jou van toepassing. Daarnaast is ook geen aanvraag ingediend hiervoor.
  • (d) Alle (persoons)gegevens die je aan de Winkel of in3 (hebt) verstrekt, zijn juist en volledig.
 • 2.2. Als je de Aanvraag indient, verzoek je in3 om de overeenkomst direct uit te voeren.
 1. Beoordeling van de Aanvraag door in3; privacyverklaring
 • 3.1. Nadat in3 de Aanvraag heeft ontvangen, beoordeelt in3 de Aanvraag.
 • 3.2. Als in3 de Aanvraag afwijst, laat in3 jou dat weten. in3 hoeft daarbij niet te vermelden waarom ze de Aanvraag afwijst. Als in3 de Aanvraag afwijst en je dan toch de Aankoop wil doen, moet je een andere manier vinden om de Koopprijs aan de Winkel te betalen.
 • 3.3. Bij de beoordeling van de Aanvraag, toetst in3 ook jouw kredietwaardigheid. In3 doet dat geautomatiseerd. Zie de privacyverklaring onder https://payin3.eu/nl/privacy-policy/ voor meer informatie over de verwerking van jouw gegevens door in3.
 1. Als in3 de Aanvraag goedkeurt
 • 4.1. Als in3 de Aanvraag goedkeurt, laat in3 jou dat weten. Ze mag aan haar goedkeuring voorwaarden verbinden. Ook die laat ze jou weten.
 • 4.2. Als in3 de Aanvraag goedkeurt, komt er een overeenkomst tot stand tussen jou en in3. Deze Consumentvoorwaarden zijn een onderdeel van die overeenkomst. Je kunt deze Consumentvoorwaarden altijd opzoeken op de website van in3 of nog een keer (gratis) bij in3 opvragen. Jouw overeenkomst met in3 eindigt vanzelf als het totale uitstaande bedrag door jou is voldaan.
 • 4.3. Als in3 de Aanvraag goedkeurt, betekent dat niet dat jouw kredietwaardigheid goed is. Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw kredietwaardigheid. Je moet dus zelf beoordelen of in3 Garant bij jouw situatie en de Aankoop past en of je de Termijnen (zoals hierna gedefinieerd) kunt betalen. Als je denkt dat je de Termijnen (misschien) niet kunt betalen, dien je in3 Garant niet aan te vragen.
 1. Als je je bedenkt
 • 5.1. Als de Aanvraag nog niet door in3 is goedgekeurd en je in3 Garant toch niet wil gebruiken, kun je de Aanvraag intrekken door de Aankoop af te breken en niet je eerste Termijn aan in3 te betalen.
 • 5.2. Als de Aanvraag al door in3 is goedgekeurd en je in3 Garant toch niet wil gebruiken, mag je altijd direct het volledige bedrag voldoen aan in3. Jouw overeenkomst met in3 eindigt dan.
 • 5.3. Als je de Aankoop wil herroepen, staat in artikel 8 hierna hoe je dat kunt doen.
 1. Overdracht aan in3

Als in3 de Aanvraag goedkeurt, moet je de Koopprijs aan in3 betalen. Dat gebeurt door een cessie van de Koopprijs door de Winkel aan in3. Je ontvangt hierbij mededeling van deze cessie.

 1. 3 Termijnen
 • 7.1. Om in3 Garant mogelijk te maken, spreek je met in3 af dat je niet meer de hele Koopprijs ineens bij de Aankoop hoeft te betalen.
 • 7.2. Wel verkrijgt in3 drie extra vorderingen (Termijnen) op jou die samen even groot zijn als de Koopprijs. De eerste Termijn moet je direct betalen bij de Aankoop. De tweede Termijn betaal je uiterlijk 30 dagen later. De derde Termijn betaal je uiterlijk 60 dagen na de Aankoop. Je betaalt geen rentekosten.
 • 7.3. De Koopprijs wordt achtergesteld bij de Termijnen en je spreekt af dat je de Koopprijs zal betalen door betaling van de Termijnen. Steeds als je een Termijn betaalt, gaat de Koopprijs net als de Termijn vanzelf met het betaalde bedrag omlaag. Dit gaat net zo lang door tot er geen Termijnen en Koopprijs meer over zijn. Als je dus alle Termijnen op tijd betaalt, krijg je nooit meer te maken met de Koopprijs.
 1. Retours
 • 8.1. Als je de Aankoop retour wil sturen of wil herroepen, dien je contact op te nemen met de Winkel.
 • 8.2. Zolang de Winkel je retour niet goedkeurt, blijf je verplicht om in3 op tijd en volledig te betalen.
 • 8.3. Als je de Aankoop (geheel of gedeeltelijk) retour stuurt en de Winkel je retour goedkeurt, dan worden de Koopprijs en de Termijnen verlaagd met het retourbedrag. Voor zover de tweede en derde Termijn nog uitstaan, worden die Termijnen in de volgende volgorde verlaagd: eerst de derde Termijn en dan de tweede Termijn.
 • 8.4. Voor zover het retourbedrag groter is dan de nog uitstaande Termijnen, krijg je het overschot terug van in3 op de bankrekening van waar je de eerste Termijn hebt betaald. Weet in3 niet van welke bankrekening je de eerste Termijn hebt betaald, dan laat in3 jou dat weten en geeft in3 jou instructies hoe je jouw bankrekening kunt doorgeven. Als je jouw bankrekening volgens de instructies aan in3 hebt doorgegeven, dan stort in3 het overschot terug op die bankrekening.
 1. Hoe je moet en mag betalen
 • 9.1. Je mag altijd zonder bijkomende kosten de resterende Termijnen eerder betalen.
 • 9.2. Je bent verplicht om de resterende Termijnen eerder te betalen als in3 daarom verzoekt. in3 mag dat bijvoorbeeld verzoeken als er onjuistheden stonden in de Aanvraag of als in3 dat moet doen op grond van de wet, andere regels of instructies van toezichthouders.
 • 9.3. Je kunt de Termijnen en de Koopprijs alleen nog maar betalen via de betaallink die je voor dat doel ontvangt van in3.
 1. Als je niet of te laat betaalt
 • 10.1. De datum waarop in3 jouw betaling ontvangt op de door in3 opgegeven bankrekening, geldt als de datum van betaling. Je dient dus zelf rekening te houden met de eventuele verwerkingstijd van banken. Indien je te laat betaalt, komt de vertraging voor jouw rekening en risico.
 • 10.2. Als je niet op tijd betaalt, zal in3 jou een herinnering en/of ingebrekestelling sturen met een betaaltermijn. Als je nog steeds niet betaalt voordat die betaaltermijn is verstreken, mag in3 kosten aan jou in rekening brengen. in3 mag die kosten zelfs in rekening brengen als je de Aankoop retour mag sturen en/of stuurt nadat de betaaltermijn is verstreken. Bij kosten kun je bijvoorbeeld denken aan kosten van een advocaat, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
 • 10.3. Als je na 60 dagen niet alle Termijnen hebt betaald, staat er nog steeds een bedrag open onder de Termijnen en de Koopprijs. De Koopprijs is dan nog steeds achtergesteld bij de Termijnen, en je hoeft nooit dubbel te betalen. Als je het open bedrag betaalt onder de Termijnen, gaat de Koopprijs met hetzelfde bedrag omlaag. En als je op verzoek van in3 het open bedrag betaalt onder de Koopprijs, gaan de Termijnen met hetzelfde bedrag omlaag.
 1. Communicatie en klachten
 • 11.1. Als je vragen of berichten voor in3 hebt, kun je die per email versturen naar [email protected]. Je kunt in3 ook bellen via 088-3993333.
 • 11.2. Je kunt jouw eventuele klacht ook indienen via het Europese ODR platform: https ://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.
 • 11.3. Met vragen, klachten of andere berichten over de Aankoop of de aflevering ervan, kun je niet terecht bij in3. Daarvoor moet je contact opnemen met de Winkel.
 • 11.4. Als jouw adres of emailadres wijzigt, moet je dat direct aan in3 laten weten. Doe je dat niet, dan weet in3 niet dat je een ander (email)adres hebt en blijft zij uitgaan van het oude. Als je daardoor berichten van in3 niet of te laat ontvangt, komt dat voor jouw rekening en risico.
 • 11.5. in3 is bevoegd om elektronisch met je te communiceren. Berichten kunnen dan ook per email of via jouw account in de in3 applicatie worden verstuurd. in3 communiceert met jou in het Nederlands en jouw overeenkomst met in3 wordt dan ook in het Nederlands gesloten.
 1. Informatie
 • 12.1. Als de informatie die je aan de Winkel of in3 (hebt) verstrekt, onjuist of onvolledig is, ben je aansprakelijk voor alle schade die in3 daardoor lijdt.
 • 12.2. in3 mag altijd nadere informatie opvragen in verband met de uitvoering van wet- en regelgeving. Je moet alle door in3 opgevraagde informatie direct bij in3 aanleveren.
 1. Uitsluiting van aansprakelijkheid
 • 13.1. in3 is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die je lijdt, tenzij de schade op grond van dwingend recht voor haar rekening komt.
 • 13.2. Als in3 aansprakelijk is voor schade die je lijdt, is zij alleen aansprakelijk voor direct geleden verlies. in3 is nooit aansprakelijk voor indirect geleden verlies of voor gederfde winst of ander nadeel.
 1. Overdracht aan in3 Finance
 • 14.1. in3 draagt de Koopprijs en de Termijnen over aan in3 Finance I B.V. Dat gebeurt door cessie door in3 aan in3 Finance I B.V. Je ontvangt hierbij mededeling van deze cessie. De consumentprivacyverklaring van in3 Finance I B.V. kun je vinden onder https://payin3.eu/nl/privacy-policy/.
 • 14.2. Deze cessie verandert niets aan artikel 9.3 hierboven. Je kunt dus de Termijnen en de Koopprijs nog steeds alleen nog maar betalen via de betaallink die je voor dat doel ontvangt van in3.
 1. Nederlands recht en Nederlandse rechter
 • 15.1. Nederlands recht is van toepassing op jouw overeenkomst met in3 en alle niet-contractuele verbintenissen die daarmee verband houden.
 • 15.2. Nederlandse rechters zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen in verband met jouw overeenkomst met in3 en alle niet-contractuele verbintenissen die daarmee verband houden.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »